Vreți să știți dacă copilul Dvs. este pregătit să meargă la școală?

Credeți că copilul Dvs. nu face față cerințelor intelectuale specifice clasei lui?

Nu știți dacă rezultatele lui în clasă se datorează nivelului de dezvoltare cognitivă pe arii specifice (înțelegere verbală, raționament perceptiv sau vitezei de procesare) sau capacității reduse de concentrare, a oboselii sau anxietății de performanță?

Aveți nesiguranțe sau îndoieli în legătură cu nivelul de dezvoltare al anumitor arii de funcționare intelectuală sau neuropsihologice ale copilului Dvs.?

Doriți să știți cum puteți să îl ajutați informat pe copilul Dvs.?

Doriți să vă îndepărtați o neliniște în legătură cu posibilitatea aflării copilului Dvs. sub un anumit prag mediu al dezvoltării într-un anumit sector neuropsihologic?

 

Pentru fiecare dintre aceste întrebări avem răspunsul pe cazul particular al copilului Dvs.

Folosind bateria de teste WISC-IV (Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii), Interviul Clinic Structurat pentru DSM-IV, versiunea pentru Copii (KID-SCID), combinate cu alte teste care completează evaluarea unor funcții neuropsihologice precum atenția, concentrarea și memoria, procesarea vizuală și spațială, autoreglarea și funcționarea emoțională, relaționarea cu alte persoane etc. punem la dispoziția Dvs. răspunsurile specifice oferind o imagine strict delimitată a ariilor dezvoltate corespunzător și a celor care se plasează sub media copiilor sau a adolescenților de această vârstă, precum și un program personalizat de intervenție psihoterapeutică pentru remedierea problemelor identificate în următoarele arii:

 • Funcționare intelectuală generală (se oferă scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului – Coefcientul de inteligenţă total)
 • Dezvoltarea Înţelegerii verbale (Indicele Înţelegerii verbale IIV)
 • Dezvoltarea Raţionamentului perceptiv (Indicele Raţionamentului perceptiv IRP),
 • Dezvoltarea Memoriei de lucru (Indicele Memoriei de lucru IML)
 • Performanța Vitezei de procesarea informațiilor (Indicele Vitezei de procesare IVP).

 

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii și adolescenți (WISC-IV) reprezintă instrumentul clinic cel mai utilizat și mai recunoscut la nivel mondial pentru studierea funcţionării cognitive la copii. Aceasta evaluează abilitatea cognitivă a copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni redând funcţionarea intelectuală a acestora în domenii cognitive specifice (a raţionamentului fluid, a raţionamentului verbal, memoriei de lucru şi vitezei de procesare a informaţiei), și calcularea unor scoruri adiţionale procesuale, care oferă informaţii detaliate despre performanţa copilului.

Reprezintă o baterie de teste foarte exactă, cu indicatori psihometrici foarte buni și, poate cel mai important: raportează rezultatele copilului Dvs. la standardele de performanță ale populației românești fiind disponibil în limba română și etalonat pe populație românească și disponibil pe piață începând cu anul 2012.

 

KID-SCID (Interviul Clinic Structurat pentru DSM-IV, versiunea pentru Copii) reprezintă un instrument nou, proiectat pentru a genera diagnostice pediatrice permite diagnosticarea unor tulburări psihiatrice generale şi pediatrice în conformitate cu Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM-IV). Evaluarea clinică complexă și multifațetată permite stabilirea diagnosticului pentru:

 • Tulburările de Comportament Disruptiv, și deficite subclinice de atenție și concentrare precum și hiperactivitate
 • Tulburările de Adaptare
 • Tulburările Afective şi Psihotice sau doar Episoadele Afective şi Psihotice,
 • Tulburările Anxioase,
 • Tulburările în Legătură cu Alcoolul şi Substanţele (la adolescenți)

 

In cele mai multe situații se impune de asemenea evaluarea următoarelor aspecte:

 • evaluare comportamentală;
 • evaluare bio-fiziologică;
 • evaluare dezvoltării emoţionale;
 • evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;

 

Evaluarea psihologică se încheie, în funcție de solicitări, cu un raport de evaluare și psihodiagnostic, raport independent de evaluare a ablităților cognitive sau avize, expertize și rapoarte psihologice specifice pentru o situație anume precum:

 • raport general de evaluare psihologica pentru copii si adolescenti
 • aviz psihologic pentru adoptie
 • expertiza psihologica in vederea stabilirii custodiei minorilor, abuz sau neglijare a copilului etc.
 • alte rapoarte psihologice catre diferite institutii (invatamant, instante judecatoresti).

 

Raportul de evaluare și psihodiagnostic sumarizează rezultatele investigațiilor realizate prin intermediul testelor psihologice și probelor de evaluare, a interviului și observației directe, conținând diagnoza eventualelor aspecte clinice dar și subclinice ce necesită intervenție și monitorizare, istoricul manierei în care anumite condiționări prezente au luat naștere, precum și recomandările privind, după caz, intervenția și tratamentul psihoterapeutic sau direcțiile de intervenție în vederea optimizării și dezvoltării personale.

Pentru remedierea atât a problemelor relevante clinic (tulburări identificate conform Manualului de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale DSM V) cât și a celor subclinice precum: deficite de dezvoltare în arii cognitive specifice, deficit de atenție moderat, dificultăți de concentrare, hiperactivitate moderată, anxietate moderată, anxietate de performanță (frica de a vorbi sau a susține ceva în fața unui public), comportamente de gratificare (comportamente de autostimulare sexuală la copii) se oferă programe structurate de intervenție psihoterapeutică pentru remedierea acestora (vezi secțiunea terapie pentru copii și adolescenți)

 • Mălăescu Simona

  Mălăescu Simona

  Psiholog clinician si Psihoterapeut specializat in Terapii cognitiv-comportamentale

Cabinet Simona Mălăescu

Sari la bara de unelte